Politica de Confidențialitate

Informații generale

Această politică de confidențialitate are ca scop furnizarea de informații cu privire la utilizarea, colectarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către GREENTEK LIGHTING S.R.L., o societate constituită conform legislației românești, având sediul social la str. Bucium, nr. 34, Parter, Camera P2 și P3, Iași, județul Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/833/2009, cod unic de înregistrare RO 25464863 (denumită în continuare „GREENTEK”). Prin utilizarea site-ului https://www.greentek.eu/ („site-ul”) sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului („serviciile”), acceptați și sunteți de acord cu practicile stabilite în prezenta politică de confidențialitate.

GREENTEK este conștientă de faptul că securitatea informațiilor dumneavoastră private este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale (denumite în continuare „date”) este foarte importantă pentru noi, protecția datelor și protecția vieții private fiind o prioritate pentru afacerea noastră.

Este necesar să citiți prezenta politică de confidențialitate împreună cu Termenii și condițiile disponibile la https://www.greentek.eu/legal , precum și Politica privind cookie-urile disponibilă la https://www.greentek.eu/cookie-policy

Colectarea și utilizarea datelor

Puteți utiliza site-ul nostru fără a vă dezvălui datele dumneavoastră personale. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiați de serviciile noastre, este necesar să vă comunicați datele personale în procesul de înregistrare, cum ar fi: nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail și companie, după caz, situație în care aceste date sunt necesare pentru (denumite în continuare „Scopuri de procesare”"):

Orice date personale comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate de GREENTEK, în calitate de operator de date, în sensul Legii privind protecția datelor din România (Legea 677/2011).

Datele dumneavoastră vor fi utilizate numai pentru scopurile de procesare pentru care au fost inițial colectate. Datele pot fi procesate într-un scop legitim diferit de scopurile de procesare numai dacă un astfel de scop legitim este strâns legat de scopurile de procesare. În cazul intenției de a procesa în continuare datele în alt scop decât scopurile de procesare în conformitate cu această politică de confidențialitate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații relevante și detaliate privind prelucrarea preconizată.

Datele furnizate către GREENTEK trebuie să fie exacte și complete. Nerespectarea acestor prevederi va constitui o încălcare a termenilor și condițiilor și a politicii de confidențialitate, care poate conduce la închiderea imediată a (a) contului dumneavoastră pe site sau (b) la încetarea furnizării serviciilor de către GREENTEK. Mai mult, sunteți de acord în mod expres să vă mențineți informațiile de înregistrare actualizate și să vă asigurați că acestea sunt corecte și complete în orice moment.

Conform politicii noastre, aceste date nu vor fi divulgate, distribuite, comercializate sau închiriate unor terțe părți, altele decât cele furnizate în mod expres în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Furnizarea de produse (cu sau fără instalare)

Pentru întocmirea și executarea unui contract de vânzare a produselor sau pentru a lua măsuri, la cererea dumneavoastră, înainte de a încheia un astfel de contract, GREENTEK poate prelucra date personale, precum numele complet, adresa de e-mail de la locul de muncă și numărul de telefon al reprezentanților legali ai clienților și al persoanelor de contact desemnate (reprezentanți convenționali). Aceste date vor fi prelucrate exclusiv pentru și în ceea ce privește întocmirea și executarea contractelor și numai în funcție de calitatea lor de reprezentanți ai clienților, fie legali, fie convenționali.

Reprezentanții menționați mai sus vor face obiectul prezentei politici de confidențialitate, având toate drepturile din secțiunea „Drepturile utilizatorilor” de mai jos, iar clienții vor fi singurii responsabili pentru informarea reprezentanților lor desemnați cu privire la prelucrarea datelor lor personale și obținerea oricărui consimțământ relevant, cerute în temeiul dispozițiilor legale în vigoare.

Service și asistență

Puteți comanda Serviciile noastre prin trimiterea unei cereri online de service și asistență la https://www.greentek.eu/service. În timpul procesului de înregistrare vi se va cere să furnizați informațiile necesare, cum ar fi numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail de la locul de muncă și compania. Datele dumneavoastră vor fi utilizate în vederea analizării solicitării dumneavoastră și, dacă va fi acceptată de GREENTEK, se vor lua toate măsurile necesare pentru executarea și întocmirea unui contract de service și de asistență. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin neîndeplinirea tuturor datelor solicitate vă va anula cererea de service și asistență GREENTEK.

Contul meu

Puteți deschide un cont pe site-ul nostru prin trimiterea adresei dvs. de e-mail și a unei parole la https://www.greentek.eu/login. Depunem toate eforturile necesare pentru a vă proteja informațiile personale, însă nu putem garanta securitatea oricăror informații pe care le dezvăluiți către GREENTEK. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru păstrarea secretului asupra oricăror parole sau pentru alte informații despre cont. Datele dumneavoastră vor fi utilizate în vederea obținerii accesului la informațiile despre produse și documentele aferente.

Newsletter

Vă puteți abona la serviciul nostru de newsletter prin e-mail, specificând numele complet și o adresă de e-mail valabilă la care vor fi trimise newsletterele, în plus față de consimțământul dumneavoastră expres privind primirea newsletterelor.

Vă vom împărtăși aceste informații doar dacă v-ați înscris și v-ați dat consimțământul selectând Trimitere sau Înregistrare, atunci când vi se solicită să introduceți adresa dvs. de e-mail la „Înscrieți-vă pentru actualizări de tendințe și oferte speciale”.

Pentru expedierea newsletter-ului se utilizează așa-numitul proces de înscriere dublă, ceea ce înseamnă că vă vom trimite newsletter-ul numai dacă ați confirmat înregistrarea prin accesarea link-ului dedicat primit prin intermediul unui formular de confirmare GREENTEK. În acest fel, dorim să ne asigurăm că numai dumneavoastră, în calitate de proprietar al adresei de e-mail specificate, vă puteți înregistra și primi newsletter-ul.

Vă puteți dezabona de la serviciul nostru de newsletter prin e-mail în orice moment, fie prin trimiterea unui e-mail la adresa newsletter@greentek.eu cu cererea dumneavoastră de anulare a abonamentului, fie prin accesarea anulării linkului dedicat abonamentului existent la sfârșitul fiecărui newsletter. Anularea abonamentului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Detalii card pentru plată

GREENTEK nu va solicita niciodată detalii privind cardul de credit sau de debit și solicită să nu introduceți astfel de detalii pe niciuna dintre formularele de pe acest site web.

Utilizarea cookie-urilor și a statisticilor de utilizare prin Google Analytics

Utilizăm tehnologia cookie pentru site-ul nostru, care permite facilitarea experienței dumneavoastră de navigare, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului nostru. Utilizarea unui cookie nu este în niciun fel legată de nicio informație care poate fi identificată personal pe site-ul nostru.

De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii pe site. Aceste informații permit companiei GREENTEK să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care aceștia îl utilizează. Acest tip de raportare nu include informații personale de identificare.

Nu folosim cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim nici o tehnologie care să conecteze informațiile colectate prin cookie-uri către datele utilizatorilor site-ului nostru.

Pentru informații detaliate privind utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare prin intermediul Google Analytics de pe site-ul nostru, precum și modul în care puteți renunța la anumite tipuri de procesare, puteți dezactiva stocarea cookie-urilor sau puteți elimina modulele cookie înregistrate, accesând Politica de cookie-uri la [.

Link-uri

Din când în când, site-ul nostru sau newsletter-ele pot conține linkuri către alte site-uri sau resurse de pe internet. Vă rugăm, rețineți că aceste alte site-uri sau resurse nu sunt controlate de GREENTEK și, prin urmare, recunoașteți și acceptați că GREENTECK nu este, în niciun caz, responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru practicile sau acțiunile de confidențialitate ale acestor site-uri sau a operatorilor acestora. Includerea oricărui astfel de link nu implică aprobarea de către GREENTEK sau orice asociere cu operatorii săi. Vă încurajăm să fiți atenți atunci când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site web care colectează date personale. Politica de confidențialitate pe care o citiți în prezent se aplică numai informațiilor colectate de GREENTEK.

Destinatari și transferul de date

GREENTEK vă poate transfera datele, prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, terților, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai GREENTEK, care acționează ca procesatori de date pentru și în numele GREENTEK (de ex. consultanți, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii care oferă asistență de expediere), cu care GREENTEK a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și naționale.

Vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar pentru a răspunde scopurilor de procesare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Vă rugăm să rețineți că unii dintre acești destinatari pot fi localizați în afara României, inclusiv Austria (găzduire de servere) și Statele Unite ale Americii (găzduire în cloud), iar informațiile personale pot fi stocate și procesate în astfel de jurisdicții pentru scopurile de procesare descrise în această politică de confidențialitate. Astfel, vă dați acordul expres pentru dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către acești operatori de date.

GREENTEK poate divulga datele pentru a se conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități juridice, cum ar fi un mandat sau o citație. De asemenea, GREENTEK ar putea să împărtășească informațiile dacă credem, cu bună credință, că acestea sunt necesare pentru a preveni sau trata fraudele, pentru a proteja GREENTEK și angajații acesteia sau pentru a impune respectarea termenilor și condițiilor.

Perioada de păstrare a datelor

Datele personale colectate și utilizate pentru prestarea serviciilor și furnizarea de produse de către GREENTEK vor fi păstrate pentru o perioadă de 6 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau pentru orice alt termen mai lung impus de lege, un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de autorități publice.

Imediat după încheierea perioadei de depozitare aplicabile, datele:

Datele personale colectate și utilizate pentru crearea contului dumneavoastră sau pentru abonarea la newsletter vor fi șterse imediat, dacă vă închideți contul sau vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

Pentru a vă asigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, GREENTEK efectuează revizuiri periodice și ștergerea datelor, dacă este cazul, în mod regulat (dar nu mai târziu de [-] luni). Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele personale inexacte sunt rectificate sau șterse.

Securitate

În cadrul administrării paginilor noastre web, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate de procesare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, achiziționării sau a accesului, manipulării intenționate sau accidentale, a accesului terților, a ștergerii și a modificării. Pentru a realiza acest lucru, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Ne străduim să vă protejăm datele personale, atât online și offline. Toate informațiile noastre sunt restricționate în birourile noastre. Accesul la date este permis angajaților doar în limita în care este necesar. În plus, toți angajații care au acces la datele personale sunt informați cu privire la practicile noastre de securitate și confidențialitate. Angajații noștri sunt informați periodic și li se reamintește importanța pe care o acordăm vieții private și ce anume pot face pentru a asigura protejarea informațiilor.

Dacă aveți întrebări legate de practicile noastre de securitate, vă rugăm să utilizați formularul de contact.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp de la descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un agent de aplicare a legii determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor agentului de aplicare a legii. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Drepturile utilizatorului

Aveți dreptul de a accesa și rectifica datele dumneavoastră, precum și dreptul la portabilitate și dreptul de a solicita ștergerea (cu condiția ca aceste condiții să fie îndeplinite conform legii aplicabile). De asemenea, vă puteți opune procesării în scopuri de marketing direct (fie prin trimiterea unui e-mail la adresa newsletter@greentek.eucu cererea dumneavoastră de anulare a abonării, fie prin accesarea link-ului dedicat anulării abonamentului existent la sfârșitul fiecărui newsletter ).

Vă vom comunica orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricție de prelucrare efectuată în conformitate cu legislația aplicabilă fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele personale, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.

În cazul în care GREENTEK a făcut publice datele personale, vom lua măsuri rezonabile, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării, pentru a-i informa pe operatorii care prelucrează datele personale că ați solicitat ștergerea oricăror link-uri, copii sau duplicate ale acestor date personale. În orice caz, veți primi o notificare prealabilă și o cerere de consimțământ (cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații juridice care impun prelucrarea printr-o lege pe care GREENTEK o respectă) în ceea ce privește intenția GREENTEK de a face publice toate datele dumneavoastră.

Mai mult, dacă sunteți de părere că datele personale au fost furnizate fără consimțământul necesar, ne puteți contacta, trimițând o solicitare scrisă și datată însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră către GREENTEK prin intermediul detaliilor de contact furnizate mai jos.

În afară de cele de mai sus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilul, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și GREENTEK.

Modificări

Din când în când, este posibil să fie necesar să actualizăm această politică de confidențialitate. Atunci când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, modul în care le folosim și circumstanțele în care le dezvăluim, dacă este cazul. Orice astfel de modificare, semnificativă sau în alt mod, va intra în vigoare cu efect imediat la data publicării pe site-ul nostru.

În cazul în care, în orice moment, vom decide să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vă vom anunța prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem să vă folosim sau nu datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare referitoare la modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă și datată însoțită de o dovadă a identității dumneavoastră, prin intermediul următoarelor date de contact sau folosind formularul de contact.:

Cererile de acces, de corecție, de restricționare a procesării sau de ștergere se vor face în scris și sunt supuse restricțiilor legale aplicabile.

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați acest lucru în mod expres în scris.

Declarația privind protecția datelor

Greentek Lighting este conștientă că securitatea informațiilor dumneavoastră private este esențială. Protecția datelor dumneavoastră personale (denumite în continuare, „datele”) este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, dorim să vă informăm în detaliu, atât cu privire la datele colectate atunci când vizitați site-ul nostru și utilizați ofertele furnizate pe site, cât și asupra modului în care aceste date sunt prelucrate și utilizate de noi.

Colectarea datelor

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui datele dumneavoastră personale. Colectăm și folosim exclusiv datele pe care le-ați trimis automat prin browserul de internet, cum ar fi: data și ora vizitei pe site-ul nostru - datele pot fi stocate automat, cum ar fi furnizorul de servicii de internet, tipul de browser, sistemul dumneavoastră de operare, adresa dumneavoastră de referință (site-ul vizitat anterior), site-urile pe care le vizitați pe site-urile noastre și adresa IP.

Cu ajutorul vizitelor informaționale, colectăm și folosim aceste date doar într-o formă nepersonalizată. Acesta este implementat pentru a permite utilizarea paginilor de internet solicitate de dumneavoastră în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului nostru. În cazul în care este necesară salvarea datelor în plus față de durata vizitei dumneavoastră, nu se efectuează nicio evaluare personală pentru această perioadă de timp.

Statistici privind utilizarea prin Google Analytics și cookie-uri

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (Google). Google Analytics folosește așa-numitele module cookie, fișiere text stocate pe computer, pentru a analiza utilizarea site-ului. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, trimise către și stocate într-un server Google din SUA. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului și pentru a furniza alte servicii operatorului site-ului în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului. Adresa IP transmisă din browser în cadrul domeniului de aplicare Google Analytics nu este asociată cu alte date deținute de Google.

Securitate

Ca parte a administrării site-urilor noastre, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele împotriva manipulării intenționate sau accidentale, împotriva accesului terților, pierderii, ștergerii și împotriva modificărilor. Procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră sunt implementate în scopul furnizării serviciului solicitat de dumneavoastră, de ex. (1.) procesarea comenzilor dumneavoastră de cataloage, broșuri și reviste pentru clienți; (2.) trimiterea newsletter-elor solicitate sau (3.) procesarea întrebărilor.

În aceste scopuri, transmitem datele dumneavoastră către un furnizor de servicii de asistență pe care l-am selectat cu atenție. Este vorba fie de furnizorii de servicii tehnice, fie de furnizorii de servicii care oferă suport pentru expediere.

Transmiterea datelor către terțe părți are loc doar dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege.

Newsletter

Pentru a vă abona la serviciul nostru de newsletter, avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail la care trebuie trimis newsletter-ul, în plus față de aprobarea dumneavoastră privind protecția datelor.

Pentru expedierea newsletter-elor utilizăm așa-numitul proces de înscriere dublă, ceea ce înseamnă că vă vom trimite doar newsletter-ul dacă ați confirmat anterior înregistrarea dumneavoastră printr-un e-mail de confirmare care conține un link în acest scop. În acest fel, dorim să ne asigurăm că numai dumneavoastră, ca proprietar al adresei de e-mail specificate, vă puteți înregistra pentru a primi newsletter-ul.

Puteți anula oricare dintre newsletter-ele la care v-ați abonat, în orice moment. În acest scop, puteți fie să ne trimiteți un e-mail informal la adresa newsletter@greentek.eu, fie să vă dezabonați printr-un link disponibil la finalul newsletter-ului.

Utilizarea cookie-urilor

Site-ul nostru folosește tehnologia cookie. Fișierele cookie sunt fișiere text mici trimise de pe serverul nostru web către browserul dumneavoastră în timpul vizitei pe paginile noastre de internet și stocate de computerul dumneavoastră pentru utilizare ulterioară.

La sfârșitul sesiunii de browser, majoritatea cookie-urilor utilizate de noi sunt șterse de computer (cookie-uri de sesiune sau cookie-uri temporare). Scopul acestor cookie-uri este de a continua să vă identificați computerul în timpul vizitei pe site-ul nostru atunci când vă mutați de pe unul dintre site-urile noastre pe un alt site, și pentru a stabili sfârșitul vizitei dumneavoastră. Alte cookie-uri rămân pe calculatorul dumneavoastră și le permit companiilor noastre partenere să identifice browserul dumneavoastră cu următoarea vizită (cookie-uri persistente).

În acest sens, colectarea și salvarea datelor cu caracter personal în cookie-uri nu este implementată de noi. De asemenea, nu folosim nicio tehnologie care să conecteze informațiile colectate de module cookie la datele utilizatorului.

Securitatea datelor

De asemenea, punem în aplicare măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru protecția tuturor datelor cu caracter personal colectate, în special protecție împotriva manipulării intenționate sau arbitrare, împotriva pierderii, distrugerii sau împotriva accesului părților neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în permanență în conformitate cu progresul tehnic.

Finalul declarației de protecție a datelor.

 
Abonează-te la newsletter-ul nostru